image

Kinh tế Việt Nam đang khởi sắc từ n�ng nghiệp

 ipc  20/02/2012  1215
Tờ Thời b�o T�i ch�nh của Anh số ra cuối tuần đ�nh gi� kinh tế Việt Nam đang khởi sắc từ lĩnh vực được coi l� "đ�y" của nền kinh tế - đ� l� n�ng nghiệp.